Cụm công nghiệp Đồng Sóc

Cụm công nghiệp Đồng Sóc

12 09

Cụm công nghiệp Đồng Sóc

  Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc nằm tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Với diện tích khoảng 75ha, đất công...

Xem thêm