Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

12 09

Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

 Dự án: Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến Hạng mục: Xây dựng chung cư thu nhập thấp, nhà liền kề

Xem thêm