Khu đô thị chùa Hà Tiên 2,8ha

Khu đô thị chùa Hà Tiên 2,8ha

12 09

Khu đô thị chùa Hà Tiên 2,8ha

Dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ thuộc Khu đô thị Hà Tiên, thành phố Vĩnh...

Xem thêm