Khu nhà ở công nhận 4,3ha Vũ Di

Khu nhà ở công nhận 4,3ha Vũ Di

12 09

Khu nhà ở công nhân 4,3ha Vũ Di

Dự án:  Khu nhà ở công nhân 4,3ha Vũ Di Hạng mục: Xây dựng nhà ở cho công nhân

Xem thêm