Khu đô thị VPIT 2,4ha Vĩnh Yên

Khu đô thị VPIT 2,4ha Vĩnh Yên

12 09

Khu đô thị VPIT 2,4ha Vĩnh Yên

Dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ VPIT Plaza

Xem thêm