Khu đô thị 3,9ha Phúc yên

Khu đô thị 3,9ha Phúc yên

14:49 - 12/09/2018

Dự án: Khu đô thị 3,9ha Phúc yên

Hạng mục: Xây dựng đô thị