Khu nhà ở công nhân 4,3ha Vũ Di

Khu nhà ở công nhân 4,3ha Vũ Di

14:46 - 12/09/2018

Dự án:  Khu nhà ở công nhân 4,3ha Vũ Di

Hạng mục: Xây dựng nhà ở cho công nhân