Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

14:47 - 12/09/2018

 Dự án: Nhà ở xã hội 30,5ha Bá Hiến

Hạng mục: Xây dựng chung cư thu nhập thấp, nhà liền kề